Lärarhandledning inom vård och omsorg

Mål

Mål med uppgiften är att ge eleverna en inblick hur det är att arbeta som undersköterska samt ge eleverna en bredare kunskap av ord som finns inom yrket.

Förberedelser för dig som pedagog

Beroende på vilka övningar du väljer att utföra med eleverna behöver du ha en del material. Lärarhandledning finns längre ner på sidan att skriva ut.

Övrigt material som kan behövas är en blodtrycksmätare till lektionen med att testa varandras blodtryck.

I det centrala innehållet i kursplanen ska eleven kunna utföra i Hjärt- och lungräddning.

Exempel på lektion

Så här kan ni lägga upp lektionstillfället:

 1. Visa filmen om undersköterska.
 2. Diskutera filmen med eleverna:
  • Vad tror de om branschen?
  • Vad tror de om branschens utveckling i framtiden?
  • Vilka egenskaper är det bra att ha om du ska arbeta inom denna bransch?

 

3. Visa filmen om Stabilt sidoläge

4. Diskutera med eleverna:

  • Hur de kan bedöma om en person är medvetslös.
  • Om en person ligger på marken vilka tankar tror du skulle dyka upp hos dig?
  • Vad ska du göra nu?

5. Förklara för eleverna vad som händer med tungan om man sträcker huvudet bakåt och lyfter upp hakan.

6. Eleverna ger  nu förslag på hur man kan kontrollera om en medvetslös person andas.

7. Aktivitet – Stabilt sidoläge

  • Eleverna tränar på att lägga varandra i stabilt sidoläge.

Arbetsblad Stabilt Sidoläge finns längre ner på sidan.

Lektionsförslag 2 

 1. Diskutera vad som händer om man slutar andas eller om hjärtat slutar slå.
 2. Titta på filmen om HLR?
 3. Gå igenom vad eleverna bör göra om de hamnar i en situation där HLR blir nödvändigt.
 4. Dela ut arbetsblad HLR, se nedan.

Lektionsförslag 3

Låt eleverna ta varandras blodtryck med hjälp av en blodtrycksmätare och diskutera vad ett blodtryck för deras ålder ska ligga på. Vad tror eleverna kan påverka deras blodtryck?

Eleverna kan slå upp orden som finns inom yrket, du hittar alla branschorden här nedanför.

 • Äldreboende
 • Undersköterska
 • Äldreomsorg
 • Omsorg
 • Utmaningar
 • Boende
 • Omvårdnad
 • SSK
 • Personlig hygien
 • Trygghetslarm
 • Kontaktperson
 • Sjuksköterska
 • Såromläggning
 • Tillvaro
 • Dagligen
 • Taggad
 • Uppskatta
 • Anhöriga
 • Duschstol/Hygienstol
 • Duschsäng
 • Överfallslarm
 • Dävert
 • Positiv anda
 • Hjälpmedel
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Psykisk ohälsa
 • Ligga till grund
 • Bemötande
 • Pet-emot-kant
 • Lyftsele/segel
 • Utåtagerande
 • Rapportera
 • Hygien
 • Offentliga
 • Med sikte
 • Mänsklig
 • Inkontinensskydd
 • Draglakan
 • Glidlakan
 • Grind/sänggrind
 • Rörelselarm