Lärarhandledning för El och energi

Mål

Mål med uppgiften är att ge eleverna en inblick hur det är att arbeta som It- tekniker samt ge eleverna en bredare kunskap om ord som finns inom yrket.

Förberedelser för dig som pedagog

Eleverna ska få en förståelse vad det kan finnas för risker när de betalar på olika sätt.

Vad bör de tänka på när de betalar med exempelvis Swish?

Exempel på lektion

Så här kan ni lägga upp lektionstillfället:

 1. Visa filmen om It -tekniker.
 2. Diskutera med eleverna:
 • Vad de tror om branschen?
 • Vad de tror om branschens utveckling i framtiden?
 • Vilka egenskaper är det bra att ha om du vill arbeta inom detta yrke?

 

Programmeringsuppgift

Tidsåtgång: ca 50 minuter.

Låt eleverna få testa sig fram till att programmera ett system som upptäcker en felaktighet (dubbel betalning på en räkning, ex med hjälp av ett OCR).

En förenkling av uppgiften är att skapa ett eget OCR nummer med hjälp av en slumpgenerator. Som programmerare kan man komma att jobba med säkerhet ute i samhället.

A. Scratch(visuell programmeringsmiljö)

 1. Logga in dig på Scratch 

 2. Titta på ett exempel

 3. Försök att göra klart ett program som skapar ett OCR nummer med hjälp av slumpgenerator, som upptäcker en felaktighet samt skriver ett felmeddelande till dig när du skriver in fel siffra. Du kan börja så här:

B. Open Processing (textbaserad programmeringsmiljö)

 1. Logga in dig på Openprocessing

 2. Titta på ett exempel

 3. Försök att göra klart ett program som upptäcker en felaktighet och skriver ett felmeddelande till dig när du upprepar samma siffra. Du kan börja så här:

Här hittar du lektioner om Open Processing: Education 

En lathund som kan hjälpa: Lathund för p5.js (cmc.education)

Eleven kan slå upp orden som finns inom yrket, du hittar alla branschord här nedanför.

 • IT bransch
 • Finansiell sektor
 • ”fine tech”
 • Utvecklandekunder
 • Minimera
 • Risker
 • Felaktigheter
 • Betalningar
 • Faktura
 • Bolag
 • Automatisera
 • Hemlarm
 • Leverantörsbetalning
 • Undvika
 • Onödiga
 • Oavsiktliga
 • Bedrägeri
 • Skydd
 • Uppsjö
 • Säljare
 • Agera
 • Färre
 • Kreativa
 • Transaktion 
 • Uppmärksammar
 • Avvikande
 • Summor
 • Förutbestämda
 • Drift
 • Fakturera
 • Supporterar
 • Marknad
 • Leverantör
 • Fördomar
 • Bekräftelse
 • Ungdomlig
 • Snittålder