Lärarhandledning inom försäljning och service

Mål

Mål med uppgiften är att ge eleverna en inblick hur det är att arbeta inom logistikbranschen samt ge eleverna en bredare kunskap om ord som finns inom yrket.

Ett företag som arbetar med tredjepartslogistik (förkortat TPL eller 3PL) innebär att en tredje part övertar vissa eller samtliga delar av ett annat företags logistiska funktioner.

Förberedelser för dig som pedagog

Läs igenom uppgifterna nedan som eleverna kan arbeta med. Klassen kan delas in i arbetsgrupper eller i par och arbeta med uppgifterna. De ämnen som eleverna arbetar med i denna uppgift är samhällskunskap, teknik och matematik

Prata med eleverna om företaget som visas i filmen från logistikbranschen och berätta om företaget och hur de arbetar för att det ska få en förståelse och kunna göra uppgifterna nedan lättare.

Nowaste Logistics är ett tredjepartslogistikföretag som levererar skräddarsydda logistiklösningar till olika företag inom de tre temperaturzonerna: kylt, fryst och varmt. Nowaste har totalt en lager- och terminalyta på 300 000 kvm fördelat på 12 terminaler belägna i Helsingborg. Några exempel på kunder är Everfresh, Polarn O. Pyret, Brothers, Björn Borg, Atria, Agrial nordic, Home Furnishing Nordic (Trademax, Chili, Furniturebox etc.) samt Mestergruppen (Järnia, XL-bygg, Bolist).

Årskurs åtta på Påarps skola besöker företaget Täta tak under Workwalk. Frivilliga elever åker lift.

Exempel på lektion

Så här kan du lägga upp lektionstillfället:

 1. Visa filmen om logistikbranschen.
 2. Diskutera med eleverna:
 • Vad tror de om branschen.
 • Vad tror de om branschens utveckling i framtiden.
 • Vilka egenskaper är det bra att ha om du vill arbeta inom denna bransch?

I kommande uppgifter får eleverna öva sig på en rad logistiska förmågor så som problemlösning, samarbete och kommunikation, vilket är väldigt viktigt när man arbetar inom logistikbranschen. När du arbetar som logistiker styr du flödet av material, information och betalningar inom många olika branscher därför spelar ämnen som teknik, matematik och samhällsvetenskap in i arbetet.

Nu kan eleverna arbeta i par, halvklass eller i tre grupper med några frågor inom samhällskunskap.

De kan:

 • Skapa ett eget tredjepartslogistikbolag med namn och logotyp.
 • Berätta vilka kunder de har.
 • Vilka produkter hanterar deras företag? Kylt, torrt, fryst?
 • Var ligger deras bolag, det geografiska läget?
 • Hur snabbt ska det gå att leverera produkterna, vilket leveransfönster har ni?

Nu kan eleverna arbeta med en uppgift inom teknik

Eleverna kan:

 • Rita upp er egen terminal. Tänk på att det måste vara ett inflöde (dvs. var kommer varorna in någonstans), lagerhantering (vart lagras varorna), plocksystem (vart plockas varorna) och utflöde (var lastas varorna i transporterna).
 • De kan gärna rita med nya tekniska lösningar som robotar och framtida maskiner som kan underlätta terminalens arbete. Hur ser roboten ut? Vad gör roboten för något? Bara fantasin kan sätta gränser.

Nu kan eleverna arbeta med en matematisk problemlösning

Problem 1:

Ert företag levererar produkter i olika typer av lådor till kunderna. Lådorna har tre olika storlekar som väger olika mycket.

Låda A väger 5 kg,

låda B väger 9 kg

låda C väger 10 kg.

En kund vill att leveransen ska väga exakt 48 kg.

Problem 2:

Ni har 10 medarbetare som arbetar i en plockslinga. 5 av dessa plockar varsin full lastbil varje dag, medens 5 av dessa plockar varsin full lastbil varannan dag.

Problem 3:

Ni har två chaufförer som ska leverera produkter till samma ställe. De börjar köra från ert lager och utgår därför från samma punkt.

Chaufför A kör först 1 mil mot norr, sen 2 mil mot väster, därefter 4 mil mot söder och slutligen 1 mil mot väster. Därefter anländer chaufför A till butiken.

Chaufför B tog en annan väg än chaufför A.

Chaufför B körde 1 mil mot öster, 4 mil mot söder och 4 mil mot väster.

Eleven kan fördjupa sig inom yrket genom att slå upp orden som finns här nedan.

 • Logistik
 • TPL/3PL/LSP/4PL
 • Hantering
 • Distribution
 • Last Mile
 • E-com
 • E-tailer
 • Omni
 • X-dock
 • Gods-till-expeditör
 • Terminal
 • Supply Chain
 • AGV
 • Människor
 • Automation
 • HBW
 • Lastbil
 • Utlastning
 • Tullfritt
 • Pick by voice
 • Decantering
 • Varubrev
 • Leveransalternativ
 • Returhantering
 • Plock
 • TMS/TA
 • Cross-dock
 • Löslastat
 • Pall
 • Self storage
 • Dragare
 • Flow
 • Pallat gods
 • Miniload
 • Varumottagning
 • Supply Chain
 • Bin/Tote
 • ML/ deep learning
 • Kaizen
 • Bullwhipp
 • Feeder
 • Robotisering
 • Order
 • Orderlinje
 • Helpall
 • Kolli
 • Psc
 • Truckar
 • Medarbetare
 • Skyttlar
 • Kranlager
 • Lager
 • Tullager/Bonded warehouse
 • AGV
 • Truckar
 • Människor
 • Medarbetare
 • Automation
 • Skyttlar
 • HBW
 • Kranlager
 • Lastbil
 • Lager
 • Utlastning
 • Stallage
 • Expediering
 • Autostore
 • Self storage