Lärarhandledning

För dig som är lärare har vi lagt upp uppgifter som du kan göra med dina elever för att skapa en fördjupning i de olika branscher som presenteras i filmerna.

För dig som lärare hittar du här stöd och tips på lektionsinnehåll. Uppgifterna är en koppling till filmerna och alla uppgifter går att koppla till de centrala innehållen i kursplanerna.

WorkWalk är ett mycket bra och enkelt verktyg för dig som lärare att använda i klassrummet. I arbetet med Lgr 2.6 ”Skolan och omvärlden” står det att läraren ska

  • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och
  • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Genom arbete med WorkWalk kan du som lärare hjälpa eleverna att upptäcka nya yrken och få mer insikt i olika yrkens arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur hjälpa eleverna att göra ett bättre val av praoplats och underlätta sitt gymnasieval.

 

Fyra ungdomar arbetar med en uppgift. En av eleverna skriver och har en bok uppslagen. Foto: Albin Wahlgren/albinfoto.se Fotografen ansvarar för medgivande enligt PUL

Med en gemensam webbplats med fler företag samlade kan denna webbsida underlätta för dig som lärare tidsmässigt, både vad det gäller fysiska företagsbesök och inläsning för arbetsuppgifter.

Genom att se denna webbsida som ett verktyg i undervisningen kan både arbetet med den digitala WorkWalken och den fysiska formen av WorkWalk utvecklas.

WorkWalken skapar en bättre samverkan mellan företagen och skolorna samt du som lärare blir säkrare på vad arbetet med valkompetens Lgr 2.6 innebär.

Lektionsunderlag under respektive bransch

Länkar för mer fördjupning