Lärarhandledning för Hotell och turism

Mål

Mål med uppgiften är att ge eleverna en inblick hur det är att arbeta med branschen hotell och turism samt ge eleverna en bredare kunskap om yrket.

Förberedelser för dig som pedagog

Eleverna behöver få tillgång till någon form av utrustning för att kunna söka information på webben. Dator, surfplatta eller telefon.

De behöver även finnas tillgång till att kunna anteckna.

Exempel på lektion

Så här kan ni lägga upp lektionstillfället:

  1. Visa filmen från Hotellet.
  2. Diskutera med eleverna:
    • Vad de tror om branschen.
    • Vad de tror om branschens utveckling i framtiden.
    • Vilka egenskaper är det bra att ha om du ska arbeta inom denna bransch?
  1. Nu ska eleverna undersöka hur många olika yrkeskategorier det kan finnas på ett hotell. Alla som arbetar och är anställda på hotellet. I denna uppgift kan eleverna arbeta i par.
  2. Eleverna ska redovisa detta samt berätta hur de har tagit reda på informationen. Har de använt trovärdiga källor?
Hotell- och konferensanläggningen SeaU i kvällsljus i april 2021.