Digital WorkWalk

En webbplats för elever i högstadiet där de får möjligheten att fördjupa sig i olika branscher.

En digital WorkWalk, är ett besök på olika företag från klassrummet. Här kan du som högstadiepedagog, elev i högstadiet eller arbetssökande, bekanta dig med ett antal filmer från olika branscher. Filmerna är inspelade från olika företag som finns nära dig i någon av de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg.

Till filmerna finns även lärarhandledning för att eleverna ska få en bättre bild samt en upplevelse av de branscher som representeras på webbsidan.

Detta är en webbsida där näringslivet öppnar sina dörrar för att visa eleverna och de arbetssökande vägen till deras gymnasie- och yrkesval samt framtida jobb.

Vi vill att eleverna som går i grundskolan ska få en bättre kunskap om vilka branscher som finns inom Familjen Helsingborg. Vi skapade denna webbsida för att öka intresset för yrkesutbildningar och för att visa upp bredden av företag som finns inom vår region. Denna webbsida kommer att uppdateras med fler branscher kontinuerligt, därför kan det vara bra att återkomma för att få tips om ytterligare branscher.

Välkommen till WorkWalk

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

För dig som lärare har vi skapat en sida där du hittar lärarhandledning som ni kan arbeta med i klassrummet. Uppgifterna är ämnesanpassade för verksamheten i högstadiet och är kopplade till de centrala innehållen i Kursplanerna.

Vi tror att WorkWalk kan ge fler elever och arbetssökande inspiration till att se fler möjligheter i framtiden. Syftet är att öka deras valmöjligheter och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för företagen som verkar inom Familjen Helsingborg.

Vill ditt företag medverka inom WorkWalk, är du välkommen att kontakta din hemkommun.