Lärarhandledning flygteknik

Mål

Mål med uppgiften är att ge eleverna en djupare förståelse hur det är att arbeta som flygmekaniker, flygtekniker eller flygplanstekniker.

Uppgift till eleverna

Diskutera filmen från SAAB med eleverna och låt dem undersöka hur många delar det kan finnas i en flygplansmotor.

Eleverna ska få tillgång till någon form av utrustning för att kunna söka information på webben. Dator, surfplatta eller telefon.

Det ska även finnas tillgång till att kunna anteckna.

Exempel på lektion

Så här kan ni lägga upp lektionstillfället:

 1. Visa filmen om flygmekaniker, flygtekniker eller flygplanstekniker.
 2. Diskutera med eleverna:
 • Vad de tror om branschen.
 • Vad de tror om branschens utveckling i framtiden.
 • Vilka egenskaper är det bra att ha om du ska arbeta inom denna bransch?
 • Låt dem undersöka och ta reda på hur en flygplansmotor är uppbyggd och hur många delar den består av.

 

Ett par händer som arbetar i en motor.

Eleven kan slå upp orden som finns inom yrket för ytterligare fördjupning av yrket.

 • Underhåll
 • Verktyg
 • utbildning
 • Certifikat
 • Arbetsorder
 • Luftvärdighet
 • Inspektion
 • Oförstörande provning
 • Specialverktyg
 • Höjdroder
 • Signatur
 • Hangar
 • Tekniker
 • Mekaniker
 • Avionik
 • Aerodynamik
 • Hydraulsystem
 • Pneumatik
 • Experience logg
 • Skevroder
 • Praktik
 • Typkurs
 • EASA
 • SE-EMAR
 • Flygegenskaper
 • Maintenance Manual
 • Bogsering
 • X-ray
 • Metodisk
 • Sidroder
 • Fläktmotor
 • GPS
 • Checkledare
 • Verktygsinventering
 • Checklista
 • Noggrann
 • Pappersjobb
 • Underhållsintyg
 • Ramptjänst