Fördjupning

Halv Femme

Halve Femme är ett samverkansprojekt mellan Familjen Helsingborg och Arbetsförmedlingen.

Målet är att förkorta vägen till arbete. Projekt Halv Femme är ett samverkansprojekt
mellan 11 kommuner i Familjen Helsingborg och Arbetsförmedlingen under perioden 190901–201231. Syftet är att skapa kommunikativt stöd åt de ca 1500 medarbetare som möter utrikes födda kvinnor och arbetsgivare i sin vardag. Projektmålet är att underlätta för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.
Metodiken går att använda på alla målgrupper och projekt Halv Femme har lagt grunden för att göra det möjligt.

Goda exempel – Individer som gjort en förflyttning

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

En film med 10 olika utrikesfödda kvinnor som berättar hur de etablerade sig på arbetsmarknaden.

Samtalsfärdigheter påverkar resultatet

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

En film om ett möte på Arbetsförmedlingen och om hur vårt bemötande påverkar samtalet med deltagare, kunder och patienter. Filmen är ett samarbete mellan Halv Femme och Arbetsförmedlingen Arbetssökande Nordöstra Skåne.

Förändring börjar hos dig

Broschyren ”11 spelregler för ett vinnande lag” är vårt förhållningssätt och den minsta gemensamma nämnaren. Varje spelregel bygger på resultatet av intervjuer med medarbetare från varje kommun som ingår i projekt Halv Femme. Med en rak, tydlig, saklig och ärlig kommunikation strävar vi efter att förkorta vägen till arbete för målgruppen utrikesfödda kvinnor, men materialet passar alla målgrupper. De 11 spelreglerna är fundamentet som alla medarbetare, oavsett yrkesroll, kan förhålla sig till och applicera i sin vardag och i sitt unika sammanhang. Vårt gemensamma förhållningssätt kompletteras av en digital verktygslåda (www.halvfemme.se) med filmer, tips och stöd som du kan använda i mötet med deltagaren. Varje verktyg har en tydlig koppling till en av de 11 spelreglerna.

11 spelregler för ett vinnande lag

1.Vi vet att invånaren både vill och kan.

Höga förväntningar leder till goda resultat och ökat självförtroende.

2. Vi väljer våra ord. Omsorgsfullt och medvetet.

Vår kommunikation är rak, tydlig, saklig och ärlig.

3. Vi ger deltagaren ansvar och egenmakt.
Vuxet ansvar är att äga sin egen process.

4. Vi är modiga i mötet.
– och vi visar handlingskraft.

5. Vi använder bilder som
förenklar och förklarar.
En bild säger mer än 1000 ord.

6. Vi ställer krav av omtanke.
– Sverige fungerar så här. Visste du det?

7. Vi förväntar oss
eget arbete – egen lön.
– Så, när ska du börja arbeta?

8. Vi skapar målbilder som motiverar.
Vi slutar att bara prata och gör det på riktigt.

9. Vi fokuserar på familjens framtid.
Relationer är trygghet och
familjen är viktigast i deltagarens liv.

10. Vi fokuserar på flexibilitet.
Dynamiska lösningar ger effekt.
Det sparar, tid, energi och pengar.

11. Vi talar svenska.
– med andra och med varandra.

Läs mer i Broschyren ”11 spelregler för ett vinnande lag” och på hemsidan Halv Femme.