Byggnadsplåtslagare

Utbildade byggnadsplåtslagare är mycket attraktiva på arbetsmarknaden då det råder stor brist på byggnadsplåtslagare över hela landet.

På denna sida hittar du information om utbildningar.