Byggnadsplåtslagare

Utbildade byggnadsplåtslagare är mycket attraktiva på arbetsmarknaden då det råder stor brist på byggnadsplåtslagare över hela landet. På denna sida hittar du information om utbildningar.