Byggnadsarbetare

Byggnadsarbetare är ett samlingsnamn för många olika yrken inom bygg. Som nyutbildad byggnadsarbetare är det vanligt att man går som lärling under ett antal timmar innan du kan bli en helt färdig arbetstagare. Läs om utbildningarna här.